Loading...

30 tháng 10, 2018

Đặc điểm nội soi, mô bệnh học và kết quả hóa mô miễn dịch ở bệnh nhân có polyp đại trực tràng kích thước trên 10mm

|

Trang: /

|    

Trang: /