Loading...

15 tháng 11, 2023

DIỄN ĐÀN LÂM SÀNG LẦN THỨ 5 CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ BỆNH VIÊM RUỘT MẠN

THÔNG BÁO LẦN THỨ NHẤT: “DIỄN ĐÀN LÂM SÀNG LẦN THỨ 5 CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ BỆNH VIÊM RUỘT MẠN” (Đà Nẵng, 05-06/04/2024). Chi tiết Thông báo, tài trợ Hội nghị, địa điểm... Xin vui lòng xem nội dung bên dưới. 
 
|

Trang: /

|    

Trang: /