Loading...

13 tháng 11, 2018

Hội nghị tiêu hóa Đông Nam Á lần thứ 12, hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 24

VNAGE kính gửi đến quý đồng nghiệp chương trình chi tiết của Hội nghị tiêu hóa Đông Nam Á lần thứ 12, hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 24 được diễn ra tại trung tâm Golden Phoenix, đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Chương trình hội nghị diễn ra từ ngày 22-24/11/2018. Quý đồng nghiệp vui lòng xem chương trình chi tiết bên dưới: