Loading...

8 tháng 11, 2022

Hội thảo Tối ưu hóa điều trị bệnh Crohn bằng liệu pháp sinh học tiên tiến ức chế IL12-23, Ustekinumab

Hội thảo nhằm cập nhật kiến thức liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh Crohn, trong đó giới thiệu liệu pháp áp dụng thuốc sinh học thế hệ mới, ức chế IL12-23, Ustekinumab trong điều trị bệnh Crohn tại Việt Nam. Giúp các bác sĩ chuyên nghành tiêu hóa, đặc biệt các bác sĩ chuyên sâu điều trị bệnh lý IBD, được cập nhật các kiến thức về bệnh IBD cũng như thuốc sinh học thế hệ mới, ức chế IL12-23, Ustekinumab trong điều trị bệnh Crohn. Kết quả sẽ mang lại các kiến thức phục vụ cho chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa các biến chứng do bệnh Crohn gây nên.

Chi tiết chương trình: 

|

Trang: /

|    

Trang: /