Loading...

27 tháng 11, 2021

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VÀ THƯ MỜI HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ 27 - NĂM 2021

Thời gian: Ngày 17-18, tháng 12, năm 2021. 
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị-Tầng 9-Cụm Công trìnhTrung tâm- Bệnh viện TWQĐ 108, số 01, Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
|

Trang: /

|    

Trang: /