Loading...

5 tháng 3, 2019

Thông báo hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 25

Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 25 kết hợp đại hội nhiệm kỳ VI sẽ được tổ chức vào ngày 21-23/11/2019 tại Hà Nội tại trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Số lượng đại biểu tham dự dự kiến: 600 người.
|

Trang: /

|    

Trang: /