Loading...

Hội khoa học Tiêu hóa Việt Nam có tên tiếng Anh là Viet Nam Gastroenterology Association (VNAGE). Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm việc trong chuyên ngành tiêu hóa, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích hợp tác giúp đỡ nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học để xây dựng và phát triển chuyên ngành Tiêu hóa ở Việt Nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội có trụ sở tại Số 182- Phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, với phạm vi hoạt động trên cả nước trong lĩnh vực Tiêu hóa dưới sự quản lý của Bộ Y Tế và các Bộ, Ngành có liên quan đến lĩnh hoạt động của Hội theo quy định của Pháp luật.