Loading...

Diễn đàn lâm sàng lần thứ 5 - “Tăng cường những nền tảng cơ bản, cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị viêm ruột mạn tính”
11 tháng 3, 2024

Diễn đàn lâm sàng lần thứ 5 - “Tăng cường những nền tảng cơ bản, cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị viêm ruột mạn tính”

Diễn đàn lâm sàng lĩnh vực tiêu hóa lần thứ 5 với chủ đề bệnh viêm ruột mạn tính (Inflammation Bowel Disease – IBD) do Hội Tiêu hóa Châu Á – Thái Bình Dương (APAGE) và Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam (VNAGE) phối hợp tổ chức

Xem thêm
Thông báo tham dự Hội nghị Nội soi Quốc tế tại Hàn Quốc từ 04-6/07/2024
21 tháng 2, 2024

Thông báo tham dự Hội nghị Nội soi Quốc tế tại Hàn Quốc từ 04-6/07/2024

Thời gian: Từ ngày 04/07 đến 6/07/2024.

Xem thêm
Hội nghị Quốc tế: 4th World Congress of GI Endoscopy (ENDO 2024)  & International Digestive Endoscopy Network 2024 (IDEN 2024)
29 tháng 1, 2024

Hội nghị Quốc tế: 4th World Congress of GI Endoscopy (ENDO 2024) & International Digestive Endoscopy Network 2024 (IDEN 2024)

Hội nghị Quốc tế: 4th World Congress of GI Endoscopy (ENDO 2024) & International Digestive Endoscopy Network 2024 (IDEN 2024)

Xem thêm
Tổng kết hoạt động của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam 2023 và Nhiệm vụ Khoa học năm 2024
29 tháng 1, 2024

Tổng kết hoạt động của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam 2023 và Nhiệm vụ Khoa học năm 2024

Tổng kết hoạt động của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam 2023 và Nhiệm vụ Khoa học năm 2024

Xem thêm
Video Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023
8 tháng 12, 2023

Video Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

Vui lòng xem nội dung file đính kèm

Xem thêm
Thông tin hoạt động khoa học của các Hội tiêu hoá khu vực châu Á Thái Bình Dương (trong đó có VNAGE) đăng trên tạp chí Tiêu hoá Châu Á Thái Bình Dương
5 tháng 12, 2023

Thông tin hoạt động khoa học của các Hội tiêu hoá khu vực châu Á Thái Bình Dương (trong đó có VNAGE) đăng trên tạp chí Tiêu hoá Châu Á Thái Bình Dương

Thông tin tại Hội nghị tuần lễ bệnh tiêu hoá châu Á Thái Bình Dương (APDW 2023) tại BangKok- Thái Lan: 6-9/12/2023

Xem thêm
DIỄN ĐÀN LÂM SÀNG LẦN THỨ 5 CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ BỆNH VIÊM RUỘT MẠN
15 tháng 11, 2023

DIỄN ĐÀN LÂM SÀNG LẦN THỨ 5 CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ BỆNH VIÊM RUỘT MẠN

Thời gian: 05-06/04/2024. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Ariyana,Số 107, phố Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng

Xem thêm