Loading...

HỘI NGHỊ TIÊU HÓA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 12- HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ 24
17 tháng 11, 2018

HỘI NGHỊ TIÊU HÓA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 12- HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ 24

VFDE xin cập nhật chương trình chi tiết của Hội nghị tiêu hóa Đông Nam Á lần thứ 12- Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/11/2018. Hội nghị được tổ chức bởi Hội Khoa Học Tiêu Hóa Việt Nam.

Xem thêm
NHÀ TÀI TRỢ