Loading...

Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 25
23 tháng 10, 2019

Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 25

Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 25 được tổ chức từ ngày 21/11/2019 đến ngày 23/11/2019 tại Trung Tâm Hội nghị quốc tế , số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Xem thêm
HỘI NGHỊ TIÊU HÓA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 12- HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ 24
17 tháng 11, 2018

HỘI NGHỊ TIÊU HÓA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 12- HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ 24

VFDE xin cập nhật chương trình chi tiết của Hội nghị tiêu hóa Đông Nam Á lần thứ 12- Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/11/2018. Hội nghị được tổ chức bởi Hội Khoa Học Tiêu Hóa Việt Nam.

Xem thêm