Loading...

13 tháng 2, 2019

Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 23

Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 23 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23-25 tháng 11 năm 2017. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Dự kiến số người tham dự: 500 người.
Thông tin chi tiết vui lòng xem trong thông báo bên dưới:
|

Trang: /

|    

Trang: /