Loading...

Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 25

23 tháng 10, 2019 Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 25
Chi tiết sự kiện
Bắt đầu:
21/11/2019
Kết thúc:
23/11/2019
Nơi tổ chức:
Trung tâm hội nghị quốc tế
Địa chỉ:
Số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
VNAGE
Thông tin liên hệ:
ThS. Cao Thị Hòa, SĐT: 0983.929.442
Nội dung