Loading...

HỘI NGHỊ TIÊU HÓA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 12- HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ 24

17 tháng 11, 2018 HỘI NGHỊ TIÊU HÓA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 12- HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN THỨ 24
Chi tiết sự kiện
Bắt đầu:
22/11/2018
Kết thúc:
24/11/2018
Nơi tổ chức:
Trung tâm Golden Phoenix
Địa chỉ:
đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị tổ chức:
Hội Khoa Học Tiêu Hóa Việt Nam
Thông tin liên hệ:
0983 929 442 ( ThS. Cao Thị Hòa )
Nội dung
VFDE xin cập nhật chương trình chi tiết của Hội nghị tiêu hóa Đông Nam Á lần thứ 12- Hội nghị khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/11/2018. Hội nghị được tổ chức bởi Hội Khoa Học Tiêu Hóa Việt Nam.
|

Trang: /

|    

Trang: /