Loading...

30 tháng 10, 2018

Nghiên cứu hiệu quả liệu pháp kết hợp Esomeprazole + Clarythromycin + Amoxicillin trong điều trị loét dạ dày tá tràng có nhiễm Helicobacter Pylori

|

Trang: /

|    

Trang: /