Loading...

30 tháng 10, 2018

Nhận xét qua 60 trường hợp điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch hóa dầu kết hợp với tiêm ethanol qua da vào khối u

|

Trang: /

|    

Trang: /