Loading...

30 tháng 10, 2018

Nghiên cứu tác dụng làm giảm dấu đỏ và kích thước búi giãn tĩnh mạch thực quản của propranolol trong dự phòng chảy máu ở bệnh nhân xơ gan

|

Trang: /

|    

Trang: /