Loading...

30 tháng 10, 2018

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kết hợp rabeprazole (barole) với amoxicilline và clarithromycine trong điều trị loét dạ dày tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori

|

Trang: /

|    

Trang: /