Loading...

30 tháng 10, 2018

So sánh giá trị chẩn đoán hiệu quả tiệt trừ Helicobacter pylori của xét nghiệm C14 hơi thở và Urease nhanh sản xuất tại chỗ

|

Trang: /

|    

Trang: /