Loading...

30 tháng 10, 2018

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của hai phương pháp cấy dịch cổ trướng tròng chẩn đoán nhiễm trùng dịch cổ trướng ở bệnh nhân xơ gan

|

Trang: /

|    

Trang: /