Loading...

30 tháng 10, 2018

So sánh giá trị của thử nghiệm hơi thở 13C, thử nghiệm Urease và huyết thanh chẩn đoán trong chẩn đoán nhiễm Helicobacter Pylori

|

Trang: /

|    

Trang: /