Loading...

30 tháng 10, 2018

Phác đồ Omeprazole+ Amoxocillin+ Levofloxacin so với Omeprazole+ Amoxocillin+ Clarithromycin trong điều trị tiệt trừ Helicobacter Pylori ở bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng

|

Trang: /

|    

Trang: /