Loading...

30 tháng 10, 2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học polyp đại trực tràng và kết quả điều trị cắt polyp qua nội soi tại BV E

|

Trang: /

|    

Trang: /