Loading...

30 tháng 10, 2018

Thang điểm Rockall và Blatchford trong đánh giá tiên lượng ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày - tá tràng

|

Trang: /

|    

Trang: /