Loading...

30 tháng 10, 2018

Đánh giá kết quả tiêm cầm máu với Adrenaline 1/10.000 qua nội soi kết hợp rabeprazole (Rabeloc) tĩnh mạch liều cao ở bệnh nhân xuyết huyết do loét dạ dày tá tràng

|

Trang: /

|    

Trang: /