Loading...

30 tháng 10, 2018

Nghiên cứu hình ảnh nội soi của nếp van dạ dày- thực quản ở bệnh nhân có hội chứng trào ngược dạ dày- thực quản (GERD)

|

Trang: /

|    

Trang: /