Loading...

30 tháng 10, 2018

Nghiên cứu hiệu quả liệu pháp kết hợp Esomeprazole- Clarithromycin và Amoxilin trong điều trị loét dạ dày tá tràng có Helicobacter Pylori (+)

|

Trang: /

|    

Trang: /