Loading...

30 tháng 10, 2018

Đánh giá vai trò của kỹ thuật ghi hình xung lực xạ âm (ARFI) trong dự đoán giai đoạn xơ hóa gan trên bệnh nhân viêm gan nhiễm mỡ không do rượu

|

Trang: /

|    

Trang: /