Loading...

30 tháng 10, 2018

Điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày do tăng áp tĩnh mạch cửa bằng kỹ thuật tắc búi tĩnh mạch với bóng hỗ trợ chống trào ngược: nhân hai trường hợp tại bệnh viện Gia Định

|

Trang: /

|    

Trang: /