Loading...

30 tháng 10, 2018

Khảo sát tỷ lệ nhiễm và các yếu tố độc lực cagA, vacA của Helicobacter pylori trên người dân tộc Ê Đê- Tỉnh Đắk Lắk

File không tồn tại.