Loading...

30 tháng 10, 2018

Đánh giá hiệu quả của phác đồ Rabeprazole-Levofloxacin- Tinidazole trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn nhiễm Helicobacter pylori

File không tồn tại.