Loading...

30 tháng 10, 2018

Hình ảnh nội soi và mô bệnh học viêm đoạn nối tâm vị- thực quản (Z Line) ở bệnh nhân có triệu chứng trào ngược

|

Trang: /

|    

Trang: /