Loading...

30 tháng 10, 2018

Đánh giá hiệu quả cầm máu của thuốc Somatostatin, Octreotide, glypressin ở bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản trên bệnh nhân xơ gan mất bù

|

Trang: /

|    

Trang: /