Loading...

30 tháng 10, 2018

Đánh giá kết quả dự phòng chảy máu tái phát sớm bằng thắt búi giãn phối hợp propranolol ở bệnh nhân có giãn vỡ tĩnh mạch thực quản tại BVĐK Thái Nguyên

|

Trang: /

|    

Trang: /