Loading...

15 tháng 11, 2023

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ BỆNH LÝ ĐẠI TRỰC TRÀNG

HN quốc tế về bệnh lý đại trực tràng  của Hội nghiên cứu bệnh lý ruột Hàn Quốc (KASID) tổ chức. Thông tin chi tiết về Hội nghị vui lòng xem file bên dưới hoặc tại website: 
|

Trang: /

|    

Trang: /