Loading...

25 tháng 7, 2022

Thông báo Chương trình đào tạo trực tuyến của Hội Tiêu hóa Thế giới dành cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Những điểm thực hành tốt trong xử trí xuất huyết tiêu hóa trên

Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam xin thông báo Chương trình đào tạo trực tuyến của Hội Tiêu hóa Thế giới dành cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với Chủ đề: Những điểm thực hành tốt trong xử trí xuất huyết tiêu hóa trên
Thời gian: 18h30 - 19h45 Thứ 6, Ngày 5/8/2022.
Hình thức: Đăng ký và học trực tuyến.
Xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.
|

Trang: /

|    

Trang: /