Loading...

30 tháng 6, 2022

Thông báo Hội thảo chuyên gia: Thách thức trong tối ưu hóa điều trị Viêm loét đại tràng nhẹ - trung bình

Kính gửi quý Bác sỹ, Hội Khoa học Tiêu hóa phối hợp cùng Việt Nam Ferring Việt Nam trân trọng kính mời quý Bác sỹ tham dự chương trình:

HỘI THẢO CHUYÊN GIA: THÁCH THỨC TRONG TỐI ƯU HÓA ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÀNG MỨC ĐỘ NHẸ – TRUNG BÌNH
Với hội thảo kết hợp thảo luận trực tuyến này, chúng tôi mong muốn kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực IBD nhằm chia sẻ kiến thức cập nhật và kinh nghiệm thực tiễn trong:
  • Ứng dụng khái niệm và hướng dẫn T2T trong thực tế để quản lý Viêm loét đại tràng (UC)     
  • Các rào cản và giải pháp khả thi trong việc thực hiện Tối ưu hóa liều (DO) của các liệu pháp nền tảng trong UC nhẹ-trung bình
Thời gian: Thứ 7, ngày 02 tháng 7 năm 2022
Link đăng ký tham dự Phiên tổng kết:
Webinar Registration - Zoom