Loading...

5 tháng 1, 2024

THÔNG BÁO LẦN THỨ NHẤT: “DIỄN ĐÀN LÂM SÀNG LẦN THỨ 5 CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ BỆNH VIÊM RUỘT MẠN”

Hội khoa học tiêu hoá Việt Nam đã lên kế hoạch phối hợp với APAGE sẽ tổ chức “Diễn đàn lâm sàng lần thứ 5 châu Á Thái Bình Dương về bệnh viêm ruột mạn/The 5th APAGE Clinical Forum on Inflammatory Bowel Disease”
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm. 
 
|

Trang: /

|    

Trang: /