Loading...

17 tháng 11, 2022

Thông báo Link xem lại Hội nghị Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 28

Hội nghị Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 28 năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Để tạo điều kiện cho các đồng nghiệp không có điều kiện tham gia cập nhật kiến thức, Ban Tổ chức Hội nghị gửi thông tin truy cập trực tuyến video ghi hình của Hội nghị.
 
|

Trang: /

|    

Trang: /